• Telefon (0312) 395 06 82
  • Adres İvedik Org.San.Bölg. 1468.Cd. 2280.sk. No:19 Ostim / ANKARA

Kalite Politikamız


Bu stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek için;

Kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştireceğimizi ve etkinliğini takip edeceğimizi,
Kalite politikamızın ve hedeflerimizin Up Grup stratejik hedefleri ile bağdaştığının güvencesini,
İş süreçlerinde kalite yönetim sistemi şartlarına uygun olarak ilerleneceğini,
Çalışanlar arasında iş modeli olarak süreç yaklaşımını ve risk temelli düşünme şeklini teşvik edeceğimizi,
Kalite yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin ve sürekliliğinin sağlanacağını ve bunu sağlayacak kişilerin işe alınacağını, yönlendirileceğini ve destekleneceğini,
Kalite yönetim sisteminin iş süreçlerindeki etkisinin ve öneminin daha iyi anlaşılmasının sağlanacağını,
Kalite yönetim sistemi standartlarının hedeflenen sonuçlara ulaşabilmesinin sağlanacağını,
Yöneticilerin liderlik yetkinliklerini daha iyi uygulayabilmek için destekleneceğini,
Yasal şartlara uyacağımızı t​aahhüt ediyoruz.